Najam gospodarskih vozilaOpći uvjeti

Uvjeti najma gospodarskih vozila:

 • Starost vozača: 21 godina
 • Posjedovanje vozačke dozvole najmanje dvije godine
 • Kreditna kartica

Nakon toga provjerit ćemo je li traženi automobil slobodan i koje Vam standardne i dodatne opcije možemo ponuditi. Ponudu možete potvrditi. Ako potvrdite, zamolit ćemo Vas osobne podatke koji su potrebni za najam te ste s tim rezervirali automobil.

U ovim Općim uvjetima o najmu:

 • «Furgon d.o.o.» znači tvrtka koja vozilo izdaje u najam korisniku
 • «korisnik» znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje pod ovim uvjetima o najmu
 • «vozač» znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz «korisnika»
 • «vozilo» znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu
 • «korisnik i vozač» u daljnjem tekstu ugovora podrazumijevaju se jednom riječju «korisnik»

Korisnik se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje:

 • da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine * ( za veće kategorije vozila od grupe K minimalno 25 godina starosti i 5 godina vozačkog iskustva)
 • da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom, odnosno na zahtjev najmodavca
 • da će produženje ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka najma
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila
 • da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
 • da iznajmljeno vozilo neće i ne smije koristiti u protuzakonite svrhe ( npr. u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja ), za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica, za sudjelovanje u motosportskim priredbama
 • da vozilo neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač
 • da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te da će se kretati samo po putevima I. i II. reda
 • da ne smije vozilom prelaziti granice Republike Hrvatske bez dozvole najmodavca koja se posebno unosi u ugovor. Zemlje u koje nije dozvoljeno: Kosovo, Albania, Makedonija, Rumunjska, Bugarska… zemlje istočne Europe

Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. Furgon d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika.

Ogriješi li se korisnik o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

Korisnik ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti.Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Korisnik, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila.Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje.

Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je Furgon d.o.o., a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i obrazcu za provjeru stanja vozila prije isporuke i u trenutnku povrata vozila, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovora o najmu.

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

Korisnik se obavezuje podmiriti račun u roku od 8 dana od primitka računa u trenutku vraćanja vozila: vrijeme, kilometražu i druge troškove dogovorene Ugovorom o najmu. Iznos se plaća u skladu s tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena.

Potpisivanjem ovog Ugovora, korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Furgon d.o.o. naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio iznajmljivača u skladu s procedurom o povratu vozila. Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma.

U slučaju da korisnik te kazne ne plati, Furgon d.o.o. će ih naplatiti korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima. Furgon d.o.o. zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

 • unajmljivač
 • vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila

Održavanje vozila – korisnik pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako postoji u unajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Korisnik se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik mora obavijestiti Furgon d.o.o. i staviti vozilo na raspolaganje kako bi bilo moguće obaviti servis. Furgon d.o.o. korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo.

Kvarovi – popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog servisera uz prethodno pismeno odobrenje Furgon d.o.o.. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

Sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. Korisnik se drži odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da unajmljivač izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. korisnik će snositi troškove izrade novih po cijenama definiranim cjenikom.

Cijena u slučaju gubitka prema cijeniku je 350,00 HRK (sa uključenim PDV-om).

Osiguranje putnika – za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koji se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane vozilom Furgon d.o.o.

Osiguranje vozila – Sva vozila nad kojima Furgon d.o.o.ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročeno trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave Furgon d.o.o. i navedena je na ugovoru. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po aktivnoj tarifi Furgon d.o.o.. Dnevna nadoplata osiguranja niti u kojem slučaju ne pokriva:

 • štetu na gumama
 • štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašteni vozač
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji

Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. Furgon d.o.o. neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu nastalu na vozilu Furgon d.o.o.za vrijeme dok je isti koristio navedeno vozilo.

Požar i krađa – Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu nemarom ili u slučaju da je korisnik na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru. Izbjegavanje plaćanja odgovornosti za cijelu vrijednost vozila dobiva korisnik plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku te tako snosi odgovornost do visine ugovorne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o grupi vozila.

Oštećenja – svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici Furgon d.o.o. koja je iznajmila vozilo i korisnik se obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora se popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u poslovnicu koja je iznajmila vozilo. Korisnik je dužan surađivati u istrazi i postupku obrade nezgode. Korisnik se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ako bude nužno, korisnik će dobiti zamjensko vozilo.

Gubitak imovine – Furgon d.o.o. se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine korisnika ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Furgon d.o.o.. Potpisivanjem ovog ugovora, korisnik se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane Furgon d.o.o. u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time:

 • da će zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće
 • da će osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
 • da će o šteti i ako je ona neznatna najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i podnijeti izvješće o nezgodi
 • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu najmodavca.
 • da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta

Propusti li najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta nastale

Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća standardne uvjete te jamči točnost svih gore navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Splitu za slučaj sudskog spora.

Svi zaposlenici Furgon d.o.o. imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici su ovlašteni oduzeti vozilo. Furgon d.o.o. bezuvjetno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužan nadoknaditi štetu korisniku.

Važno! Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne prekršaje učinjene tokom najma.

U ovim uvjetima Furgon d.o.o. je definiran kao poduzeće sa sjedištem u Splitu, Vrh Visoke 17, OIB 48058880718, za područje Hrvatske i čija je jedna od poslovnih djelatnosti iznajmljivanje vozila.